ایثارگران


برگزاری سالگرد شهید مدافع‌حرم، حمیدرضا اسداللهی برگزاری سالگرد شهید مدافع‌حرم، حمیدرضا اسداللهی شهید حمیدرضا اسداللهی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب در دانشگاه تهران و از فعالان و نخبگان حوزه بین‌الملل بود ...
صفحات: 1