درباره ما:

شبکه خبری و اطلاع رسانی پیش کشوتان جهاد و شهادت، بازنمایی ایثار و از خودگذشتگی و شهادت طلبی رزمندگانی است که در طول هشت سال دفاع مقدس زیستن در سایه تهاجم و اشغال را به مبارزه علیه ظلم و تهاجم توسعه طلبی معامله نکردند و با مبارزه و ایثار خود راه جاودانه شدن را ترجیح دادند.
این شبکه می‌کوشد تا خاطره پایا و مانای آنها را در عصر و زمانه دیگر روایت و حکایت کند. پیش‌کسوتان که از قافله شهادت و جهاد بازمانده‌اند،‌ در تمنای تحقق همان اهداف و آرمان‌ها قدم بر می‌دارد.